Det er afgørende at kunne kombinere den terapeutiske samtale med et konkret dagligt værktøj som en afspænding. Handlemuligheden vil på længere sigt etablere eller genetablere den nødvendige kropskontakt. Det er derfor nærliggende, at en god måde at få en stresset og hyperaktiv person til at geare ned, er ved at lægge et tilsyneladende meget konkret værktøj ind i behandlingen og samtidigt gøre rammerne, indenfor hvilke værktøjet skal administreres, meget struktureret.

Daglig afspænding

I denne metode er værktøjet daglig afspænding. Denne afspænding skal være en fast del af dagligdagen, og den skal foregå på et nogenlunde fast tidspunkt hver dag, således at kroppens egen hukommelse og psykens neuologiske struktur aktiveres.

Men den nævnte umiddelbare, kropslige modtagelighed over for afspænding udvikles sjældent automatisk. Derfor indeholder kurset to ugentlige undervisningssekvenser i systematisk afspænding med en psykomotorisk terapeut, hvor patienten lærer metoden at kende, lærer at håndtere de smertesignaler, der kommer undervejs i en afspænding og lærer at forebygge yderligere stress og smertesignaler. Underviseren vil kontinuerligt introducere øvelser, der træner kropsbevidstheden, så patienten trænes i at sætte ord på de kropslige oplevelser, der opstår, når kroppen afspændes. For mange vil der først mærkes bedring efter et par måneders systematisk træning under kyndig vejledning i trygge rammer. Det udvidede kursus er tre gange om ugen, to ugentlige undervisningssekvenser med en psykomotorisk terapeut og en gang om ugen med cand. psych. Anne Køppe, som har udviklet denne metode.

Smertedagbog

For den stressede kan det være forbundet med ubehag at mærke efter i sin krop. Man kan føle smerterne, uroen, rastløsheden og tankemylderet som bliver mere dominerende, når man skal fastholde sit fokus inde i sig selv. Derfor skriver alle deltagerne smertedagbog hver dag for på denne måde at holde fokus og sætte ord på det mærkbare.

Med systematisk daglig afspænding sænkes muskelspændingsniveau og stressniveau i kroppen over tid. Ud over at sænke muskelspændingsniveau og stressniveau i kroppen, bevirker det indadrettede fokus, at man begynder at arbejde med sin smertesignalforvirring.

Afspændings-cd

Den afspændingsmetode, der bruges, er helt enkel og kun med fokus på kroppen, hvilket er et bevidst valg for at fremme kropskontakten. Det gør man bl.a. ved at lytte til en afspændings-cd, som systematisk gennemgår de store muskelgrupper fra hæl til isse ved at opspænde og afspænde disse. Ved denne systematisering får hjernen pludselig nogle sammenhængende informationer om kroppen til forskel fra de nævnte diffuse og forvirrende smertesignaler.

Det systematiske input til hjernen om musklerne kommer efterhånden til at dominere over det usystematiske output.

Hjernen kan bedre rumme og reagere på de gentagne og systematiske muskel-op- og afspændinger. Det resulterer i, at musklerne i dagligdagen begynder at reagere mere logisk og hensigtsmæssigt, afhængig af opgaver, uden den samme tendens til som hidtil  at spænde for meget, for hurtigt og for længe op over for stadig færre og mindre, indre som ydre belastninger. Udviklingen betyder også, at smertepatienten bliver stadig mere opmærksom på, når hun spænder op i situationen, og hun bliver mere opmærksom på, hvor mange steder i kroppen, hun har kroniske spændinger. Hun bliver bevidstgjort om at ubevidste og kroniske muskelspændinger producerer mange ekstra smerter. Ikke mindst smerter, som patienten har blandet sammen med de smerter, som må stamme fra et eller flere sårbare steder på kroppen. Med det begyndende systematiserede fokus er grundlaget skabt for et forbedret krop/psyke samarbejde.

AntiStressKurser