Sammenfattende består den psykologiske smertebehandling af tre hovedområder, som gensidigt betinger hinanden:

  1. Behandling af smertersignalforvirring
  2. Behandling af kroniske muskelspændinger
  3. Behandling af kronisk stress, herunder sorg/traume

Metode

Metoden er en psykologisk smertebehandling med en holistisk behandlertilgang, hvor det primære er smerteoplevelsen og ikke diagnosen. Det betyder, at patienter med forskellige diagnoser kan samles på det samme hold, da der er et fælleselement i sygdomsbilledet på tværs af sygdommenes specifikke karakteristika.

Behandlingen tager udgangspunkt i, at patienten skal åbne for sin smerteoplevelse med det formål at systematisere og forstå sit smertemønster, som er forudsætningen for at kunne få kontrol over det.

Ved at tage udgangspunkt i patientens egen smerteoplevelse, og ved at systematisere smertemønstret i samarbejde med patienten, anerkender behandleren, at patienten har de smerter, som hun giver udtryk for at have, hverken mere eller mindre. Anerkendelsen og systematikken af smertemønstret giver patienten mulighed for at tilegne sig en forståelse for sine smerter og logikken bag smertemønstret.

Anne Køppe

Den holistiske behandlertilgang

Det er kendetegnende, at den holistiske behandlertilgang inddrager psyken på lige fod med kroppen, i erkendelse af, at også den psykiske stress kan påvirke immunsystemet. Har man en specifik sårbarhed i sig, bliver det dér problemerne slår igennem, idet kronisk stress som bekendt ødelægger det immunforsvar, som hidtil har kunnet holde sygdommen nede. Den sygdomsfremkaldende stress kan altså eksistere såvel i krop som i psyke, hvorved der udvikles en ond cirkel, som tydeligvis synliggør, at krop og psyke interagerer.

Psykologisk smertebehandling i netop denne form har været praktiseret af psykolog og specialist i psykoterapi, Anne Køppe, med stor succes i mere end tyve år. En forudsætning for helbredelse er vel at mærke, at samarbejdet i alle led fungerer optimalt.

En stor del af succesen beror på visitering, så det er den rigtige målgruppe, der får tilbudt kurset, og at der er en mulighed for tilbagevending til arbejdsmarkedet efter endt forløb.

Se nærmere under målgruppe.

AntiStressKurser